Full-Stack Ruby on Rails application running the Pen&PaperBox
You can not select more than 25 topics Topics must start with a letter or number, can include dashes ('-') and can be up to 35 characters long.
 
 
 
 

48 lines
1.5 KiB

source 'https://rubygems.org'
gem 'rails', '~> 5.0'
gem 'rails-i18n', '~> 5.0.0'
gem 'bcrypt', '3.1.15'
gem 'bootstrap-sass', '3.3.3'
gem 'sass-rails', '~> 5.0'
gem 'nokogiri', '1.6.5'
gem 'uglifier', '2.5.3'
gem 'coffee-rails', '~> 4.2'
gem 'jquery-rails', '~> 4.3'
gem 'jquery-ui-rails', '~> 6.0'
gem 'jbuilder', '~> 2.7'
gem 'sdoc', '0.4.0', group: :doc
gem 'mysql2', '~> 0.4'
gem 'dentaku', '~> 3.4', '>= 3.4.2'
gem 'paperclip', '~> 5.0'
gem 'markerb'
gem 'redcarpet', '~> 3.3'
gem 'htmlentities', '4.3.3'
gem 'diffy', '~> 3.2'
gem 'momentjs-rails', '~> 2.17', '>= 2.17.1'
gem 'bootstrap3-datetimepicker-rails', '~> 4.17', '>= 4.17.47'
gem 'icalendar', '~> 2.4'
gem 'http_accept_language', '~> 2.1', '>= 2.1.1'
gem 'debase', '0.2.2'
gem 'ruby-debug-ide', '~> 0.6'
gem 'puma', '~> 3.11'
gem 'redis', '~> 4.5', '>= 4.5.1'
gem 'listen', '~> 3.7'
gem 'sidekiq', '~> 6.3', '>= 6.3.1'
gem 'rack-cors', '~> 0.4.0'
group :development do
gem 'web-console', '~> 3.5'
end
group :test do
gem 'minitest-reporters', '~>1.1'
gem 'mini_backtrace', '0.1.3'
gem 'guard-minitest', '2.3.1'
gem 'rails-controller-testing', '~> 1.0', '>= 1.0.1'
end
group :production do
gem 'pg', '0.17.1'
gem 'rails_12factor', '0.0.2'
end